Menu

Rekisterinpitäjä:
SEOSEON EUROPE S.L.

Paseo de la Cornisa 3
35011 Las Palmas
Espanja
info@seoseon.com

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Samuli Mäkelä
SEOSEON EUROPE S.L.
info@seoseon.com

Rekisterin käyttötarkoitus:
Keräämme henkilötietoja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja tai automaattisia yksittäispäätöksiä.

Rekisterin tietosisältö:
Nimi ja sähköpostiosoite

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä kerätään yhteystietoja uutiskirjetilauksia tai henkilökohtaisten erikoistarjousten lähettämistä varten.  Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla kerätään yleistä tietoa vpn-suomi.fi sivuston kävijöistä ja heidän toimistaan sivustolla. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä täältä.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään

Tietojen säilytysaika:
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi viiden (5) vuoden ajan. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Henkilön pyynnöstä häntä koskevia henkilötietoja voidaan poistaa tai anonymisoida. Osalle tietoa lainsäädäntö (kirjanpitolaki, kuluttajakauppaa koskevat vastuut) asettavat velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle.

Tietojen luovuts tai siirto EU:n tai Europpan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille:

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Asiakastietoja voidaan käyttää kolmansien osapuolien kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Ostoskäyttäytymistä – ja selaustietoja voidaan käyttää yhteistyökumppanien kanssa tarjoamaan asiakkaille heitä kiinnostavia tuotteita tai tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan.

Mitä ovat evästeet (cookies) ja miten niitä käytetään?

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät, ja mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä saadaksemme anonymisoitua tietoa sivuston vierailijoista, jonka avulla parannamme sivuston käytettävyyttä.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.  Voit myös käyttää selatessa VPN-yhteyttä, joka piilottaa todellisen IP-osoitteesi, maantieteellisen sijaintisi ja surffata anonyymisti.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: info@luottokorttiheti.fi.